Iza Effect Sredstva

Indrustrijsko pakiranje

Komercialno pakiranje

Testi:

  • Baktericidni test SIST EN 1040:2006

  • Baktericidni test SIST EN 13727:2015
  • Fungicidni test SIST EN 13624:2004
  • Virucidni test NF EN 14476:2013
  • Handrub UNE EN 1500:2013
  • Aerosolno dezinficiranje NF-T 72-281 (EN17272:2020)
  • DERMATEST Ocena: Excellent (Odlično)