Mikrobiološko in higiensko testiranje

Mikrobiološki in higienski nadzor

Sistemi za hitri mikrobiološki in higienski nadzor

Adenozin trifosfat ali skrajšano ATP je prisoten v vseh organskih snoveh in je univerzalen delec energije, ki se nahaja v vseh celicah. ATP se proizvaja in/ali uničuje pri presnovnih procesih vseh živih sistemov. Zato večina prehranskih izdelkov in celic mikrobov vsebuje naravni delež ATP.

S pomočjo sistema za higienski nadzor ATP adenozin trifosfat prehaja v stik s tekočim, stabilnim reagentom pri testih. Reagent vsebuje naravni encim – luciferazo. Ko ta encim reagira z ATP, nastane svetloba. Svetloba je proporcionalna količini ATP v vzorcih in se odčitava s pomočjo luminometra, ki daje kvantitativne rezultate stopnje kontaminacije v nekaj sekundah.

Mikrobiološko in higiensko testiranje

Mikrobiološki in higienski nadzor

Sistemi za hitri mikrobiološki in higienski nadzor

Adenozin trifosfat ali skrajšano ATP je prisoten v vseh organskih snoveh in je univerzalen delec energije, ki se nahaja v vseh celicah. ATP se proizvaja in/ali uničuje pri presnovnih procesih vseh živih sistemov. Zato večina prehranskih izdelkov in celic mikrobov vsebuje naravni delež ATP. S pomočjo sistema za higienski nadzor ATP adenozin trifosfat prehaja v stik s tekočim, stabilnim reagentom pri testih. Reagent vsebuje naravni encim – luciferazo. Ko ta encim reagira z ATP, nastane svetloba. Svetloba je proporcionalna količini ATP v vzorcih in se odčitava s pomočjo luminometra, ki daje kvantitativne rezultate stopnje kontaminacije v nekaj sekundah.

Lastnosti:

 • Možnost odčitavanja do 1 femtomola ATP
 • Večfunkcijska naprava
 • Rezultati v 15 sekundah
 • 100 programiranih testnih načrtov
 • 5000 programiranih pozicij za vsak testni načrt
 • Shranjuje do 2000 rezultatov
 • Programska oprema za analizo rezultatov

Področja uporabe:

 • UBM, Coli, Coliform, Enterobacteriaceae
 • Nadzor higiene površin in vode
 • Merjenje encima alkalne fosfataze v mleku
 • Merjenje dovoljene vsebnosti kisle fosfataze v mesu

Programska operma je enostavna za uporabo ter je namenjena analizi in shranjevanju podatkov?

 • Kompatibilnost z vsemi različicami okolja Windows
 • Prikazuje rezultate
 • Hitro identificira področja težav
 • Zmanjšuje stroške in povečuje produktivnost
 • Možnost izdelave načrtov
 • Sistematizira rezultate v grafih in poročilih
 • Hitra statistična analiza
 • Izvoz podatkov v Excel

Kdaj potrebujemo hitra testiranja ?

  1. Testiranje surovin pred vstopom v proizvodnjo:
   • zaščita pred vstopom kontaminiranih surovin v proizvodnjo
   • preprečitev dragega zadrževanja, ki skrajša rok uporabnosti surovin
   • hitro preverjanje certifikata kakovosti surovin
   • preprečitev ustavljanja proizvodnje in izpad dohodka
   • hitrejše uvajanje surovin v proizvodnjo in hiter izstop investicij
  2. Testiranje površin in opreme
   • preprečitev bakterijske kontaminacije proizvoda v nekaj dneh
   • hitra učinkovitost čistilnih in dezinfekcijskih sredstev
   • identifikacija težavnih mest v nekaj urah in v nekaj dneh
   • testiranje pri prejemu surovine, kar zmanjša odhodke za analize, ki se opravljajo v zunanjih laboratorijih
  3. Testiranje končnega izdelka
   • hitro uvajanje izdelka s krajšim rokom uporabnosti
   • v primeru kontaminacije – možnost ukrepa pred izdajo blago na trg
   • možnost preprečitve zavrženja izdelka
   • zaščita znamke in ugleda

Testi:

Meri stopnje kontaminacije vzorcev površin

Meri stopnje kontaminacije v vzorcih vode

Občutljiv test, ki meri stopnje kontaminacije vzorcev površin

Meri dovoljeno stopnjo encimov alkalne fosfateze po pesterizaciji mleka

Meri dovoljeno raven kisle fosfataze v mesu

Test za odkrivanje in odčitavanje bakterij Escherichia coli