Javno financiranje

Projekt »Investicija za proizvodnjo naprav DECON Mini in DECON Classic z dezinfekcijskim sredstvom na osnovi vodikovega peroksida IZA Effect Green Line proti SARS-CoV-2.«

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 299.760,00 EUR

Začetek projekta: 27.5.2021

Konec projekta: 26.11.2021

Namen investicije je ohraniti razvojno naravnanost podjetij Iskra PIO d.o.o. in IZA d.o.o. ter izvedba investicijskega projekta, ki bo omogočila vzpostavitev proizvodnih kapacitet za produkte povezane s COVID-19 ter prispeval k dvigu čistih prihodkov od prodaje ter povečanju dodane vrednosti na zaposlenega pri partnerjih na projektu.

Cilj investicije je vzpostaviti proizvodne kapacitete, skrajšati čas proizvodnje, povečati kvaliteto izdelka ter proizvodne kapacitete za proizvodnjo produktov povezanih s COVID-19.

Koordinator projekta: ISKRA PIO d.o.o.

Partner na projektu: IZA d.o.o.

http://www.eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

The Hotel Show Dubai
Trajanje: od 24.5.2022 do 26.5.2022
Dubai , UAE

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.